Tarvitseeko

ammattitaitosi

päivitystä

Monipuoliseen koulutusvalikoimaamme kuuluvat seuraavat kurssit ja koulutukset. Klikkaamalla vieressä olevaa kalenteria, voit tarkastella tapahtumia kuukausinäkymässä.

Kesäkuu, 2019

Koulutus:

Kaikki

Tarkempi kuvaus:

Kaikki

Paikkakunta:

Kaikki

ma

ti

ke

to

pe

la

su

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

17kes08:0016:15Tieturva 1 JoensuuJoensuu

17kes08:3015:00D-ajokorttikoulutus JoensuuJoensuu

18kes(kes 18)08:0019(kes 19)16:00Ensiapu 2 pv KuopioKuopio

24kes08:0016:00Työturvallisuuskortti JoensuuJoensuu

24kes08:3015:00CE-ajokorttikoulutus MikkeliMikkeli

25kes08:3016:00Trukkikoulutus KuopioKuopio

26kes08:3015:00Ajo- ja lepoajat, piirturit ja kuorman sidonta KuopioKuopio

26kes08:3016:00Trukkikoulutus MikkeliMikkeli

27kes08:0016:00Työturvallisuuskortti KuopioKuopio

27kes08:3015:00C1/C-ajokorttikoulutus KuopioKuopio

28kes08:0016:15Tieturva 1 KuopioKuopio

29kes08:3015:00Ennakoiva ajo raskaalla ajoneuvolla KuopioKuopio

Ammattipätevyyden jatkokoulutukset verkossa !

Tarjoamme ammattipätevyyden jatkokoulutukset nyt myös verkkokoulutuksena. Verkkokoulutus tapahtuu Webautossa, jonne kirjaudut ilmoittautumisen yhteydessä saamillasi tunnuksilla. Tällä hetkellä valittavana on neljä eri koulutusohjelmaa:

–      Ennakoiva ajaminen
–      Inhimilliset tekijät ja hätätilanteet
–      Logistiikan turvallisuus
–      Turvallinen toiminta ja työympäristö
 
Valitse vain koulutuksen aihe ja ajankohta sekä tarjoajaksi Traffica !
Verkkokoulutukseen pääset ilmoittautumaan täältä: https://kuljettajaopetus.fi/fw/Kuljettajaopetus
 

Ajokorttikoulutus

Kehity vastuulliseksi kuljettajaksi kanssamme

Kehity kanssamme vastuulliseksi kuljettajaksi ja hanki perusvalmiudet turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Monipuolinen kuljetuskalustomme ja taitavat kouluttajamme auttavat sinua kehittämään huomioivaksi ja taitavaksi kuljettajaksi.

Kuljettajaopetuksen tavoite

on edistää oppilaiden kehittymistä vastuullisiksi kuljettajiksi antamalla heille perusvalmiudet kuljettaa ajoneuvoa liikenteessä turvallisesti. Tarkoituksena on, että he tuntevat vastuunsa kuljettajina myös muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta ja ympäristövaatimusten huomioon ottamisesta ja sovittavat ajotapansa sen mukaisesti. (Lähde: ajokorttilaki 4.luku, 35§).

moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen tarvitaan pääsääntöisesti aina kyseistä ajoneuvoluokkaa vastaava ajo-oikeus. (Lähde: www.ajovarma.fi)

Ammattipätevyyskoulutus

  • Ammattipätevyyskoulutus tekee sinusta paremman kuljettajan
  • edistät kuljetusalan työntekijöiden ja tiellä liikkujien turvallisuutta ja terveyttä
  • edistät ympäristöystävällisyyttä
  • asiantuntemuksesi lisää kuljetusten ja palvelujen laatua
  • parantaa työturvallisuutta

Tarkista, että ammattipätevyytesi on ajan tasalla!

Ammattipätevyyden peruskoulutus on vaadittu kaikilta uusilta
tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajilta henkilöliikenteessä 10.9.2008 lähtien ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen. Kuljettajien, jotka ovat saavuttaneet kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden ennen edellä mainittuja päivämääriä, ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Heidän tulee kuitenkin suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutus – 35 tuntia. Se tulee olla suoritettuna henkilöliikenteessä 10.9.2013 ja tavaraliikenteessä 10.9.2014 mennessä. (Lähde: TraFi)

Lue lisää ammattipätevyysvaatimuksista täältä.

Traffica Oy on liikenteen turvallisuusvirasto TraFin hyväksymä kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutusta järjestävä koulutuskeskus.

Koulutuslupamme kattaa sekä perustason- että jatkokoulutuksen.

ADR-koulutukset

Hoida vaarallisten aineiden tiekuljetukset turvallisesti ja kouluttaudu

ADR-sopimus (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) on sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. Sopimuksessa on määritelty eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet kuljetustapahtuman aikana. Myös Suomen sisäisissä kuljetuksissa noudatetaan vastaavia säännöksiä. ADR-sopimukseen ovat liittyneet lähes kaikki Euroopan valtiot.

Suomessa käytetyn VAK-termin voidaan katsoa tarkoittavan yleisesti vaarallisten aineiden kuljetuksiin viittaavaa lyhennettä. Kotimaisia vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä kutsutaan myös VAK-määräyksiksi.

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen vaadittava ajolupa on pakollinen

Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. (Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011). Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta. Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi ja se on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa. (Lähde: TraFi)

Katso TraFin tiedote ADR-ajolupakoulutuksesta täältä.

X
X